Assegurances per accidents

Linia Segura t’ofereix una pòlissa d’assegurança de contractació individual o col·lectiu, per la qual es garanteix el pagament d’un capital quan l’assegurat pateix un accident.

Riscos assegurats: La característica més important de la nostra cobertura d’Accidents és la d’oferir dos tipus diferents de prestacions, segons les necessitats de l’assegurat, que queden definits en els seus dos Opcions Bàsiques de Contractació.

Opció Bàsica

Mitjançant la contractació de l’Opció Bàsica, s’ofereix la cobertura per accidents dels riscos més genèrics, és a dir, aquells que representen la necessitat de protecció d’una àmplia majoria dels nostres clients.

Opció Completa

L’Opció Completa permet adaptar les garanties del producte a les necessitats específiques del client, que pot triar la contractació únicament d’invalidesa, o la contractació d’invalidesa i mort, amb un ampli nivell de cobertura en cadascuna d’elles.

Ha escollit la seva opció?

No esperi més i poseu-vos en contacte amb nosaltres.